Król nie jest zadowolony z przygotowań do wojny?według niego idą zbyt opieszale?decyduje, ze nie będą czekać aż wszystkie okręty będą gotowe?mają wyruszyć za dziesięć dni?podczas jego nieobecności krajem ma władać jako regentka jego małżonka Katarzyna?bardzo nie podoba się to niektórym a zwłaszcza biskupowi?król żegna się z córką mi i żoną?oznajmia, że rozporządził swą ostatnią wola?jego następcą jest Edward, jeśliby zmarł bezpotomnie następna jest Maria a potem Elżbieta? Anglicy stacjonują pot twierdza francuską?król wygłasza płomienne przemówienie, które mobilizuje żołnierzy i wzmaga ich patriotyzm?Francuzi odmówili oddania zagrabionych ziem, więc wojsko Henryka przystępuje do walki? Podczas gdy Henryk dowodzi swoimi wojskami we Francji, jego małżonka zatrudnia jako kapelana swego dworu zdegradowanego przez biskupa Gardinera duchownego Latimeria?jej siostra bardzo się tym martwi? wie jak kończą ludzie, których nie popiera biskup Latimer? Anglicy robią tunel pod murami obronnymi, aby dostać się do zamku i podłożyć materiały wybuchowe?kilku żołnierzy umiera na czerwonkę?