Pozytywne skutki stresu Stres jest w większości przypadkow kojarzony z negatywnym oddzialywaniem na sza organizm przez różne czynniki, czy to psychiczne, czy też fizyczne. Stres jest niczym innym jak napieciem, naciskiem ktory działa na nasz organizm, a który nie zawsze odbija sie na naszym organiżmie negatywnie. Hans Selye w swoim ujeciu stresu uważa, że stres przygotowuje organizm ludzki na wymagania jakie się mu stawia. Wynika z tego, że skutkiem dzialania stresorow na organizm jest jego gotowość do poradzenia sobie z sytuacjami nowymi. Ponadto trzeba stwierdzić, ze stres może być motorem do pozytywnego działania. Może sprawić, ze człowiek będzie miał motywację do ukońzenia zadania, czy nawet do podjęia jakichkolwiek czynności. Często brak takiego stresu, czyli tal de facto motywacji d działania jest dlaorganizmu czlowieka o wiele bardziej szkodliwy niż krótkotrwały stres związany z działaniem. Trzeba powiedzie, że zgodnie z tym co uważa Hans Selye zarówno za niski poziom strresu jak i zbyt długie dzialanie czynnika stresująca jest dla czowieka niekorzystnie. Taki korzystny stres jest nazywany stresem krótkotrwałym (eustres)– i zgodnie z badaniami jest wręz niezbędny do pobudzania do działania normalnie działającego organizmu. Brak eustresu jest widoczny w przpadkach przygnębienia spowodowanym na przyklad brakiem pracy, inwalidztwem itp.