Sport postrzegany jest w ówczesnych czasach jako współzawodnictwo oraz walka o medale. Jest to również rozrywka dla wielu ludzi. Powinno się mieć na uwadze, iż warto pamiętać o tym, iż od pierwszych igrzysk olimpijskich sport pełnił zadanie łączenia poszczególnych ludzi oraz niekiedy przekraczał  pewne granice. Pamięta się również, iż w rozwiniętych społeczeństwach dziedzina ta stała się dobrem powszechnym, jak i również dostępnym w poszczególnych formach. Bowiem jest tu mowa o stosowaniu możliwości oraz zainteresowań obywatela.  Należy również wskazać, że sport oraz rekreacja są poszczególnymi czynnikami kształtowania zdrowia czy osobowości. Jest tu również mowa o rozwijaniu nawyków oraz prozdrowotnych postaw. Należy tu zaznaczyć fakt  wartościowego spędzania wolnego czasu. Zatem można śmiało potwierdzić, że sport postrzegany jest w ówczesnych czasach jako współzawodnictwo oraz walka o medale. Jest to również rozrywka dla wielu ludzi. Poza tym to właśnie sport pełni ważne cele strategiczne, jak i społeczne.