Stres psychologiczny Stres jest pojęciem złożonym. Z jednej strony próbuje się poznac mechanizmy które są za stres odpowiedzialne, z drugiej strony wiadomo, ze w zaleznosi od osobowości człowieka, jego chwilowej dyspozycji, jakiś impuls może sie stac stresorem, a wiec powodować napięcie fizyczne lub psychiczne, czyli byc przyczyną stresu. Slowniki medycyny wyrózniaja dwa rodzaje stresu – stres psyhiczny, który jest wywolany przez silny bodziec zewnętrzny lub też wewnętrzny. Ten rodzaj stresu powoduje wzrost napięcia psyhicznego organizmu, ogólną jego mobilizację, to skutkować może przy długim oddziaływani do zaburzeń organizmu. Drgim rodzajem stresu jest stres fizjologizny, zwany też przez nietkóre źrodła fizycznym. Ten rodzaj stres jest to napiecie spowodowane przez czynniki fizyzne lub fizjologizne powodujące uszkodzenia – czyli zrenienie, przegrzanie. Bardziej dotyka nas na codzień stres psychiczny. Stres psychologicznyjest jednak bardziej złozony niż się sądzi. Z jednej strony czynniki, ktore powoduja stres – czyli tak zwane stresory moga uniemozliwiac wykonywanie codziennych czynności. Mogą paraliżować nasze ciało powodując w dłuższym okresie działania sytuacje chorobowe. Z drugiej jednak strony stresory te mogą pobudzic organizm do działania, być motorem wykonania jakiejś czynności, byc innym, slowem motywacja do działań.