Układ nerwowy Układ nerwowy pełni ważną funkcję w naszym ciele. W układzie nerwowym znajduje się zarówno układ ośrodkowy jak i układ obwodowy. W układzie nerwowym jest komórka zwana neuronem, która pełni bardzo istotną funkcję w układzie nerwowym. W tej komórce są dwie wypustki, a mianowicie akson i dendryt. Aksony są to wypustki długie, które przenoszą informacje do drugich komórek nerwowych, które się nazywają efektorami. A dendryty to wypustki krótkie, które przekazują pewne pobudzenia do tej samej komórki nerwowej. Komórki nerwowe łączą się ze sobą przez tak zwane synapsy. Są synapsy pobudzające i synapsy hamujące. Głównymi chorobami w układzie nerwowym są między innymi straszliwy ból głowy, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, padaczka zwana inaczej epilepsją, choroba neurastenia, półpasiec, stwardnienie rozsiane, tężyczka, zespół nerczycowy. Ten układ nerwowy jest poważnym układem. Bo na przykład lekarze operują pacjentów na mózgu, bo to jest na nerwach i to jest niebezpieczne i trzeba dobrze to wykonać