Ziemia polska kompostownia to działalność, która ma na celu dbanie o środowisko. Celem jest by nawożenie ziemi odbyło się poprzez zastosowanie mikroorganizmów probiotycznych. Prowadzone są badania na szerokim poziomie. Ważne jest by używanie zdrowych kompostów dla ziemi dały zdrowe plony. Ciągłe angażowanie się i udostępnianie wszelakich informacji pozwala na coraz większym wdrażaniu w codzienność naturalnych technologii i zdrowego rolnictwa. Ziemia Polska jest założycielem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych oraz członkiem Stowarzyszenia Ekosystem- Dziedzictwo Natury. Produkty przedsiębiorstwa są naturalnymi środkami, które poprawiają jakość gleby. Ich zadaniem jest dostarczenie większej ilości substancji pokarmowych dla roślin, zwiększenie produktywności ziemi, dzięki wprowadzeniu do środowiska mikroorganizmów. Produkty dostarczają również azot, fosfor oraz mikroelementy pochodzenia naturalnego, jednocześnie ograniczają wymywanie azotanów oraz pozostałości pestycydów do wód gruntowych.