Sir Francis znalazł w końcu lokum kardynała?pod jego drzwiami spał służący,?ale kiedy ze swoim towarzyszem dotarł do pokoju, kardynała już nie było ?uciekł? Król ucieka się w świat fantazji?rysuje projekt pałacu, jakiego świat jeszcze nie widział i projektuje ogrody do tego pałacu?rozmawia tylko ze swoim błaznem? Na dworze zostaje zasztyletowany młody chłopiec- przyjaciel Seymoura?Cromwell jest wściekły na urzędnika mającego zapewnić bezpieczeństwo na dworze? Wkrótce potem ma miejsce następny taki incydent: jacyś ludzie z bronią w ręku rzucili się na straż królewską i w wyniku bijatyki zginął sierżant?Cromwell zwołuje radę królewską?lord Suffolk ma zastrzeżenia do prawa Cromwella do zwoływania rady?głośno to wyraża jednocześnie sugerując, że Lord Tajnej Pieczęci sam może mieć jakieś wymierne korzyści z takiego obrotu rzeczy?Cromwell nie jest mu dłużny i robi aluzje, co do jego czystego sumienia?Charles wypominając mu jego niskie pochodzenie opuszcza zebranie oświadczając, że póki to król nie zwoła rady on na życzenia Cromwella nie będzie reagował?za Charlsem poszła duża cześć członków rady?