Jest wiele sposobów przeciwstawiania się dyskryminacji. Kie­dy rozmawiasz z przyjaciółmi lub kolegami, mów tak samo otwarcie, jakbyś mówił o takich chorobach jak astma lub za­palenie stawów; wyjaśnij im, w jaki sposób musisz sobie da­wać radę ze swoim schorzeniem oraz co ci pomaga, a co nie. Interweniuj, gdy słyszysz krzywdzące uwagi. Napisz do poli­tyków lub do gazet, jeśli masz dowody na to, że jesteś dyskryminowany. Zwracaj się do kandydatów na polityków, aby podejmowali inicjatywy, które mogą pomóc osobom z cho­robami psychicznymi. Postawy się zmieniają. Jeśli ludzie zdadzą sobie sprawę, że istnieje skuteczne leczenie chorób psy­chicznych i gdy pozbawi się je otoczki mistycyzmu, strach i odrzucenie powoli zanikną.

Możesz również pisać do gazet i magazynów, jeśli publi­kowane przez nie materiały są w twoim odczuciu dyskrymi­nujące. Gdzie tylko możesz, staraj się promować redakcje, które publikują artykuły traktujące o chorobach psychicz­nych w sposób zrównoważony. Fantastycznie pomaga ujaw­nianie własnej choroby przez znane osoby. Patty Duke, Liz Taylor, Betty Ford i Debra Winger – wszystkie te osoby sze­roko opisywały swe zmagania z chorobą afektywną dwubie­gunową i uzależnieniami. Michael Wilson, były minister fi­nansów Kanady, otwarcie mówił o samobójstwie swego syna, a aktorka Margot Kidder dzieliła się swymi zmagania­mi z chorobą afektywną dwubiegunową.

Rozmaite pomocowe grupy wsparcia i organizacje wyko­nują olbrzymią pracę prowadzącą do zmniejszenia dyskrymi­nacji i dodania siły ludziom chorym na choroby psychiczne, służą wsparciem edukacyjnym i obroną osób korzystających z opieki służb odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne. Różnorodne są cele tych grup, począwszy od indywidual­nych działań terapeutycznych wzmacniających poczucie war­tości, poprzez pracę w kierunku edukacji społeczeństwa aż do podejmowania działań politycznych przeciwko dyskrymi­nującym praktykom.